Fredsgatan

Vacker äldre bebyggelse i centrala Stockholm.
Fredsgatan, City. Till vänster syns Arvfurstens palats , som används av Utrikesdepartementet sedan 1906.