Kiruna

Utsikt över staden Kiruna. Blandad bebyggelse med mycket grönska emellan. Fjällen syns i bakgrunden.I horisonten syns vildmarken med fjäll.
Vy i nordvästlig riktning över Kiruna. Till höger syns Matojärvi Ishall.