Östermalm

till vänster en gul fasad stort betong hus i mitten bakom det sticker ett kyrktorn fram två männiksor syn till höger i förgrunden
Gamla Arkitekturhögskolan sedd från Östermalmsgatan. En brutalistisk betongbyggnad uppförd i slutet av 60-talet.

Östermalm

Stor grå betongbyggnad till höger färgade fasader till vänster snö på gatan i förgrunden
Gamla Arkitekturhögskolan sedd från Östermalmsgatan. En brutalistisk betongbyggnad uppförd i slutet av 60-talet.

Östermalm

Gata framför stort betonghus
Gamla Arkitekturhögskolan sedd från Uggleviksgatan. En brutalistisk betongbyggnad uppförd i slutet av 60-talet.

Östermalm

snötäckt gata med parkerade bilar till vänster. Till höger en stor betongbyggnad. På gatan står det återvinnings containrar
Gamla Arkitekturhögskolan sedd från Uggleviksgatan. En brutalistisk betongbyggnad uppförd i slutet av 60-talet.

Östermalm

Betongvägg med trappa på sidan orange hus i bakgrunden
Gamla Arkitekturhögskolan på Östermalmsgatan. En brutalistisk betongbyggnad uppförd i slutet av 60-talet.