Om projektet

Jag som driver denna sida heter Pawel Flato, är fotograf och älskar städer.

Under 2000-talet har Stockholm utvecklats från en stor småstad till en liten storstad. Under denna period har jag bott i Liljeholmen, en stadsdel som genomgått en synnerligen kraftig förändring sedan slutet av 90-talet. Från vindpinat busstorg med grusplan för parkering till en av Stockholms livaktigaste knutpunkter. Det har varit roligt att uppleva denna positiva förändring.

Denna process väckte mitt sedan länge slumrande intresse för arkitektur. Även om mycket av utvecklingen i Liljeholmen, och Stockholm i stort, är bra så störde jag mig ofta på den torftiga arkitekturen. Jag började därför dokumentera nybyggena i mitt närområde, bl.a Marievik/Liljeholmskajen, som är en helt ny stadsdel. Tanken var att med bilderna visa enformigheten och likriktningen av gestaltningen. Så småningom började jag fotografera nybyggda områden i hela stockholmsområdet. Därefter började jag även fotografera äldre bebyggelse, för jämförelsens skull. Från början var det hela hus och fasader som fångade mitt intresse. Så småningom började jag titta på bottenvåningarna också. Det har ju störst betydelse för den som går längs ett hus. Nästa steg blev att titta på gaturummet. Stenläggning, papperskorgar, räcken, trappor, elskåp och liknande. Med tiden lärde jag mig också vilken enorm betydelse stadsplaneringen har. En stad med estetiskt trista hus kan ju faktiskt vara spännande och kul, om den är rätt planerad. Då finns det liv på gatorna, handel, nöjen, parker och folk att titta på. Däremot är en vacker, men felplanerad, stad dömd till tristess. Utan täthet och stråkbildningar, knutpunkter och dylikt så hjälper inte all världens estetik. Jag började alltså även intressera mig för annat än utformningen av enskilda hus och objekt. Hur ytorna i staden disponeras. Parkeringar, trafikplatser, korsningar, trafikleder och inte minst hur ser det mellan husen utanför kvartersstaden. Dessa aspekter är svårare att skildra än den fysiska utformningen av byggnader, men det är en dimension av staden som måste finnas med om man vill få en djupare förståelse.

Under resans gång väcktes många frågor. Jag har fått ompröva många åsikter om arkitektur under resans gång. Vad är fult och vackert egentligen? Ibland är det uppenbart, men långt ifrån alltid. Vill man ens bo i en stad där precis allt är estetiskt tilltalande?
Hur kommer det sig att jag, och folk i allmänhet, har så extremt dåliga kunskaper om hur en stad fungerar? Hur kommer det sig att enskilda byggnader kan skapa en enorm uppståndelse, men urusel planering av hela stadsdelar passerar obemärkt förbi? Områden som aldrig kan bli livaktiga stadsdelar, hur vackra husen än är. Eller, som ofta är fallet, handlar det om både dålig planering och dessutom halvtrist arkitektur.

Jag hoppas denna sida kan stimulera till ökade kunskaper om staden. Och att även du som dyker in i detta material får nya tankar och förhoppningsvis börjar se staden med nya ögon.
Hur staden utvecklas är ju inte någon naturlag. Den är resultatet av våra beslut.

//Pawel Flato, Stockholm 2017