Om mig

Jag heter Pawel Flato, är fotograf bosatt i Stockholm och älskar städer.

Jag har arbetat professionellt med bilder och fotografi hela mitt yrkesliv. Jag har alltid intresserat mig för bildens roll i samhället i stort, främst inom journalistiken, näringslivet, politiken och i sociala medier.

Min styrka är kombinationen av stor hantverksskicklighet och god social förmåga. Att snabbt kunna vinna såväl statsöverhuvudens som mannens på gatan förtroende. Jag har även god förståelse för uppdragsgivarens önskemål och den specifika situationens förutsättningar. Detta har inneburit att mina kundrelationer har präglats av mycket långvariga samarbeten. Jag har framför allt arbetat med officiella porträtt åt regeringen, regeringskansliet och de olika departementen samt åt organisationer, myndigheter och företag.

Min största kund, Regeringskansliet, arbetade jag med i drygt femton år. Många av uppdragen åt bl.a UD och Försvarsdepartementet var av känslig karaktär, som ställde extraordinära krav. De senare åren arbetade jag mycket nära statsministern och dennes kansli, Statsrådsberedningen.

Utöver enstaka fotouppdrag har jag sedan c:a 2013 lagt all min tid och resurser på www.stockholmibild.se.

 

Portfolio:

http://www.visuellkontext.se/portfolio/

Utbildningar

• 1984 Informationsteknik, Lunds Universitet, 20 p. (motsv. 30 p. idag)
• 1985 1 års fotografisk grundkurs, Kursverksamheten i Lund
• 1986-1989 Institutionen för fotografi vid Göteborgs Universitet
(i dag Akademin Valand), 120 p (motsv. 180 p. idag)

Anställningar

• 1989-92 Pressens Bilds arkiv (knutet till DN och Expressen)
• 1992-1997 Pressfotograf på Bildbyrån Scanpix
(Skandinaviens ledande bildleverantör till press och media)

Egen verksamhet

• 1997 – f.f. Frilansfotograf.

Urval av kunder med mångårigt samarbete:

– Regeringskansliet. Information Rosenbad, de olika departementen samt Statsrådsberedningen
(Statsministerns kansli).
– ECDC, EU-myndighet, motsvarighet till det nationella Smittskyddsinstitutet.
– Stockholmsstad, Informationsstaben.
– Skogsindustrierna, skogsbranschens intresseförening.
– Pfizer,
– Sanofi-Aventis
– JM
– Svenska Dagbladet
– SIDA

Saker jag också gjort och gör

• Varit ordförande i Pressfotografernas Klubb (PFK), 2 år för
Stockholmsdistriktet samt 3 år på riksnivå. PFK är den ledande organisationen
för professionella pressfotografer, med c:a 800 medlemmar. Föreningen arrangerar
årligen Sveriges största tävling i bildjournalistik, Årets Bild.
• Suttit i juryn för Årets Bild vid 2 tillfällen.
• Skrivit krönikor, opinions- och debattartiklar i branschorgan.
• Har rörande bildens roll i medierna samt bildjournalistik:
– Arrangerat seminarier och debatter.
– Modererat debatter och diskussioner, bl.a internt åt SvT.
– Medverkat i debattpaneler, t.ex Publicistklubben i Stockholm.
• Anlitats som föredragshållare i bildjournalistik på högskolor.
• Hållit i internutbildningar på företag, myndigheter och organisationer
i digitalfotografering samt bildbehandling i Photoshop.
• Arbetat som lärare på Kulturamas fotolinje i grundläggande
fototeknik.
• Haft flera separata och gemensamma fotoutställningar.
• Givit ut en fotobok, ”Nobelfesten”, i samråd med Nobelstiftelsen, på förlaget Prisma. ISBN 9789151838175.