Använda bild

 

Varsågod, det kostar inget att använda bilderna.

MEN:
Vid publicering skall bildernas ursprung framgå tydligt, enligt följande:
©Foto: Pawel Flato 2011-18 / www.stockholmibild.se /

OCH:
Rör det sig om någon form av reklam, marknadsföring, information, opinionsbildning, press eller annat icke-privat sammanhang
vill jag bli kontaktad före publiceringen. Jag vill helt enkelt veta vad det är för sammanhang som bilderna ska publiceras i.
Kontakta mig på pawel.flato@stockholmibild.se  eller ring 070-492 12 87.

Privatpersoner:
Bilderna får gärna publiceras på privata bloggar, privata Facebook-konton och liknande.
Enda kravet är att vid publicering tydligt ange källan:
©Foto: Pawel Flato 2011-18 / www.stockholmibild.se

Är du osäker på vad som gäller så är det bara att höra av sig.